POZIOM ŻÓŁTY

 

A. Pady i przewroty

    - przewrót w przód przez prawe ramię
    - przewrót w tył przez lewe ramię

   - pad w przód z amortyzacją na dłoniach
    - pad w tył
    - pad w bok
    - wstawanie w przód i w tył

B. Postawy do walki

    - klasyczna postawa do walki
    - poruszanie się w klasycznej postawie do walki we wszystkich kierunkach
    - boczna postawa do walki

C. Ciosy proste

    - z PN i PW Lewy prosty w podbródek
    - z PN i PW Prawy prosty w podbródek
    - z PW Cios sierpowy
    - z PW Cios "hakiem"
    - z PW Niski lewy i prawy prosty
    - z PW Lewy i prawy prosty w obronie (w reakcji na ruch napastnika w przód)
    - kombinacje ciosów
    - W PW wszystkie ciosy z poruszaniem się w 4 podstawowych kierunkach

D. Ciosy łokciem

    - okrężne uderzenie w przód
    - uderzenie w bok (z krokiem)
    - proste uderzenie w bok
    - okrężne uderzenie w tył
    - niskie uderzenie w tył
    - pionowe uderzenia: w tył, w przód, w dół

E. Ciosy pięścią młotem

    - w bok
    - w tył
    - w przód
    - w dół

F. Kopnięcia

    - kopnięcie proste w przód
    - kopnięcie okrężne
    - kopnięcie boczne
    - kopnięcie proste w tył
    - kopnięcia kolanem: proste i okrężne
    - Wszystkie kopnięcia wykonuje się z postawy neutralnej i z postawy do walki
    - Z PN kopnięcie proste w przód wykonuje się też w wersji z krokiem w przód na jedno tempo

G. Walka z cieniem
     Poruszanie się w postawie do walki i zadawanie ciosów i kopnięć

H. Obrony wewnętrzne przed ciosami prostymi i kopnięciami:

    Z postawy neutralnej:
        - obrona wewnętrzna dłonią z unikiem tułowiem w tył i kontratak kopnięciem
        - obrona wewnętrzna dłonią z ruchem ukośnie w przód i dociśnięciem atakującej ręki do tułowia napastnika i kontratakiem
        - obrona wewnętrzna "symultaniczna"
    Z postawy do walki:
        - obrony z PN a ponadto:
        - obrona przed lewym prostym: blok zewnętrzny prawą ręką "z nakryciem" i kontratak lewym prostym (pięść pionowo)
        - obrona przed prawym prostym: blok zewnętrzny lewą ręką "z nakryciem" i kontratak prawym prostym (pięść pionowo)
        - obrona przed niskim lewym prostym lub kopnięciem frontalnym w tułów: blok wewnętrzny prawym przedramieniem i kontratak
        - obrona przed niskim prawym prostym lub kopnięciem frontalnym w tułów: blok wewnętrzny lewym przedramieniem i kontratak
        - obrona przed niskim lewym lub prawym kopnięciem frontalnym (w piszczel, kolano lub na strefę krocza): obrona wewnętrzna lewą nogą i kontratak
        - obrona przed niskim prawym kopnięciem frontalnym (w piszczel, kolano lub na strefę krocza): obrona lewą lub prawą stopą i kontratak

        Wszystkie podstawowe obrony przed ciosami i kopnięciami w układzie "z góry w dół"

I. Obrona zewnętrzna przed ciosami

    - z postawy neutralnej - obrona 360°
    - z postawy neutralnej - obrona 360° i równoczesny kontratak

J. Proste kombinacje ciosów i kopnięć

    - kombinacja dwóch ciosów
    - cios i kopnięcie przeciwną nogą

K. Obrony przed duszeniem dłońmi z przodu

    - zerwanie oburącz rąk napastnika i kontratak kopnięciem kolanem
    - zerwanie jednorącz ręki napastnika i kontratak drugą ręką
    - stopowanie napastnika ciosem nasadą ręki lub wyprostowanymi palcami w początkowej fazie ataku

L. Obrony przed duszeniem dłońmi z tyłu

    - zerwanie oburącz rąk napastnika i kopnięcie w tył
    - zerwanie oburącz rąk napastnika z krokiem ukośnie w tył i ciosem dłonią w strefę krocza i łokciem w brodę
    - obrona przed duszeniem dłońmi z boku: zerwanie jednorącz ręki napastnika z równoczesnym kontratakiem drugą ręką w krocze i ciosem łokciem w brodę

M. Obrona przed duszeniem pod pachą tzw. "krawatem"

N. Wykorzystanie przedmiotów podręcznych w samoobronie

Realizacja: WPM