RADOMSKIE CENTRUM KRAV MAGA Dariusz Kołodziej

Zaprasza na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – Samoobrona

Kurs Instruktora Walki Wręcz.

 

Termin rozpoczecia najbliższego kursu

Radom 10 listopada 2018 r.

 

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu ul. 25-go Czerwca 66

 

Początek kursu godz. 9.00.

 

Czas trwania kursu: zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (sobota i niedziela) Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, czyli 4 weekendy)

 

Zjazdy Szkoleniowe: 10-11.10., 17 -18.11., 14-15.11. oraz 01-02.12.2018      

 

Koszt uczestnictwa - cały Kurs: 1250 zł., opłata jednorazowa lub dwie raty,

I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca trwania Kursu

Promocja dla ćwiczących w Stowarzyszniu Krav Maga Polska - 900 zł

 

Informacje dotyczące wpłat:
Radomskie Centrum Krav Maga Dariusz Kołodziej
26 – 600 Radom ul. Padewska 3/82
NIP 524-182- 23-73
tel. 605-675- 023
e-mail:kravmaga@wp.pl

 

Po ukończeniu kursu  i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci są przygotowani do pracy np. w obiektach i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego, w miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane są zajęcia ruchowe. Ponadto kursant otrzymuje po zdanym egzaminie zaświadczenie i legitymację instruktora rekreacji ruchowej – samoobrona
w języku polskim i angielskim. 

Ukończenie kursu i posiadanie legitymacji instruktora jest punktowane przy naborze do Policji.

Zaświadczenie wystawiane jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

 

Image Attachment: 
http://www.kravmaga.radom.pl/sites/default/files/KURS%20SAMOOBRONY%20RCKM%20M.jpg
Realizacja: WPM